درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما
Enter Title

سوال از بیماران مبتلا به خروپف

 

·           آيا وقتي به پشت ميخوابيد خروپف مي كنيد ؟                      بلي            گاهي اوقات          خير             

·         آيا هنگاميكه دهان شما باز است خروپف مي كنيد ؟                 بلي            گاهي اوقات          خير                                                 

بلي :احتياج به قدامي نمودن منديبل نمي باشد                                                            

گاهي اوقات :احتياج به قدامي نمودن منديبل نمي باشد وبا اتصالات كوتاهتر بعداز امتحان  كردن مي توان  دستگاه را به بيمار تحويل داد                                                        

خير : احتياج به قدامي نمودن منديبل مي باشد                                                                                                                                                                                   

 

·         آيا خروپف شما با صداي زياد است ؟                                        بلي           گاهي اوقات         خير   

·         آيا به هنگام بيدار شدن احساس خستگي مي كنبد ؟                    بلي            گاهي اوقات     خير                                                                                                                                                                            

·         آيا با سردرد بيدار مي شويد ؟                                                 بلي            گاهي اوقات        خير                                                                                                                                                                            

·         آيا درطول خواب احساس حبس نفس مي كنيد ؟                       بلي            گاهي اوقات          خير             

  بلي :بیمار دارای انسداد میباشد به قدامي نمودن منديبل مي باشد                                                                                                                               گاهي اوقات :انسداد بطور كامل قابل رفع نيست وتشخيص بيشتري نياز است ودستگاه بايد در وضعيت قدامي منديبل ساخته شود                                             خير : معمولا انسداد با استفاده از دستگاه رفع مي شود و احتياج به قدامي نمودن منديبل نمي باشد   

 

·         آيا احساس سختي در ناحيه  گيجگاهي فكي مي كنيد ؟                  بلي        گاهي اوقات        خير  

·         آيا در عضلات صورتتان صبحها احساس كشش وانقباض مي كنيد؟ بلي            گاهي اوقات          خير                                                                                                            

·         آيا دندان قروچه داريد ؟                                                           بلي            گاهي اوقات          خير                                        

بلي : درمان با دستگاه توصيه نمي شود زيرا باعث آسيب رساندن به مفصل گيجگاهي فكي ميشود                                                                                                                   گاهي اوقات : قبل از استفاده از دستگاه بايد مطمئن شد  كه مي توان مشكلات مفصل را رفع كرد                                                                                                                          خير : مشكلات مفصل باقي نمي ماند و مي توان درمان را انجام داد                               

 در بيماران باوزن 5/1 برابر وزن طبيعي اين دستگاه كارآيي ندارد