درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما
Enter Title

درمانهای غیر جراحی

Ø        -کاهش وزن

Ø        -درمان وضعیتی

Ø        -داروئی

Ø        -استفاده از ( CPAP)

Ø        -باز کردن فک بالا

Ø        -وسایل داخل دهانی

کاهش وزن

Ø        اغلب افراد که از OSA رنج می برند دارای اضافه وزن می باشند.

Ø        وزن زیاد باعث انسداد مسیر هوای فوقانی و در عین حال افزایش حجم Pharyngeal و باریک شدن مسیر هوای فوقانی  و افزایش فعالیت تنفسی و در خواست اکسیژن می شود.

Ø        کاهش وزن به همراه رژیم غذائی و ورزش اثرات خوبی در وضعیت OSA بیماران با اضافه وزن دارد.

Ø        کاهش وزن برای بیماران OSA سخت است زیرا در طول تمرینات خیلی خسته می شوند و ممکن است برای هوشیاری رو به خوردن بیاورند.

Ø        مطالعات نشان می دهد که بیماران مبتلا به چاقی مرضی در کاهش وزن موفق نیستند مگر از یک رژیم غذایی خاص پیروی کنند.

Ø        در مواردی لیپوساکشن هم ممکن است توصیه شود.

 

 

درمانهای وضعیتی

طاق باز خوابیدن باعث می شود زبان در اثر نیروی جاذبه به عقب بیافتد و انسداد مجرای تنفسی را بیشتر کند.

درمان

Ø        افزایش طول تخت

Ø        پرهیز از طاق باز خوابیدن

درمانهای داروئی

Ø        گیرنده های شیمیایی تغییرات در دی اکسید کربن ، اکسیژن و PH در خون سرخرگی را مشخص می کنند.افزایش

Ø        دی اکسید کربن و کاهش اکسیژن وPH  سیگنالهایی را به مغز می فرستند تا تنفس افزایش یابد.

Ø        داروهایی که برای درمان OSA استفاده می شوند بر روی فیدیک این مکانیزم مفید است.

Ø        Acetazolamd- باعث پایین آوردن PHخون و افزایش تنفس میشود.

 


 

 


CPAPجریان هوای مثبت و ممتد

_دستگاه CPAP با ایجاد فشار مثبت باعث باز ماندن مجرای تنفسی بیمار در طول خواب می شود.

-موثر در حذفApnea و کاهش اکسیژن خون

CPAP- به عنوان استاندارد طلائی در درمان OSA مورد ملاحظه قرار گیرد.

 

 

}         علارغم اثر زیاد ، بیماران اغلب نمی توانند هر شب استفاده از CPAP را در تمام طول زندگی تحمل کنند و پذیرش آن حداقل در 50% موارد است.

}         عوارض

}         خشکی Oranasal

}         نشت هوا

}         ناراحتی ناشی از ماسک

}         سایش پوست

}          

 

الكل وبسياري ازقرصهاي خواب آور باعث استراحت ماهيچه هاي حلق شده و برشدت خرخركردن وآپنه مي افزايند. بايدازمصرف الكل حداقل 3 ساعت قبلا ازرفتن به رختخواب خودداري كنيد. سيگاركشيدن نيزميتواندباعث بدتر شدن خر و خرو آپنه شود..

مقدارونظم خوابتان را افزايش دهيد. .

-        هرروزدرساعات منظمي به رختخواب رفته واز رختخواب خارج شويد.شما بايد در هرروز 7.5 تا 8 ساعت بخوابيد. اگرمحروميت ازخواب داشته باشيد خرخركردن وآپنه به مقدار وشدت بيشتري درخواب شما ايجاد ميشوند..

انواع خفيف اين بيماري باكاهش وزن ،Position Therapy ،‌Oral appliance و ... درمان ميشوند. درحاليكه در درمان انواع متوسط وشديد  اين بيماري ازPositive Airway PressureCPAP ( Continuous،‌Bi-PAP ( Bi-level Positive Airway Pressure ) و ... استفاده ميشود.

اقدامات جراحي نيزدرافرادي كه ناهنجاريهاي آناتوم يكي عامل اصلي ايجاداين بيماري به حساب ميآينديكي ازراهكارهاي موثر درماني خصوصادر موارد ابتلا به نوع خفيف ومتوسط محسوب ميشود.


 

 

  


وسایل داخل دهانی

اگر چه دستگاه های زیادی چه از نوع غیر قابل تنظیم وچه از قابل تنظیم عرضه شده است دو مورد از این دستگاه ها که براساس جلوآوردن مندیبل وجلوگیری از عقب افتادن بافت نرم خلق و زبان می شود وبرای بیمار براحتی قابل تحمل و موثر میباشد .

 

1.       Silensor

این دستگاه شامل دو اسپلینت است که بوسیله دو کانتور در دوط رف بهم وصل میشوند مندیبول بیمار دارای حرکت میباشد وتنفس بیمار با این دستگاه احساس راحتی می کند اگرچه تنظیم رابطه مندیبول و ماگزیلا در لابراتوار انجام می شود.

 

 

دستگاه  TAP 3

این دستگاه شامل دو اسپیلینت است که بوسیله دو قطعه که یکی قابل تنظیم است بهم متصل میشوند .در این دستگاه مندیبول دارای حرکات طرفی و بوسیله پیچ در داخل مطب رابطه قدامی و خلفی مندیبول تنظیم است . این دستگاه یکی از موثرترین دستگاهها در حل خروپف و  Apnea متوسط در آمریکا و اروپاست

اسپلینت های هر دو دستگاه از نوع دولایه نرم داخلی و سخت خارجی میباشد که براحتی جاگذاری و برداشته می شود و به دندانها فشار نمی آورد.

 

 

 

 

ثبت بایت

چون این دستگاهها براساس جلوآوردن مندیبول عمل میکنن بهمین دلیل این مقدار باید باندازه کافی باشد تا فضای کافی برای زبان ایجاد شود بهترین مقدار 5 میلیمتر جلو آوردن مندیبول می باشد

ملاحظات مهم

چهار عامل در موفقیت درمان با دستگاه داخل دهانی موثر است

1.        O S A ملایم و متوسط (AHI<30)

2.        موفقیت در مان OSA شدید کم میباشد . 14 الی 16 در صد در نوع شدید و57 الی 81 درصد در نوع ملایم و متوسط که بطور موفق AHI کمتر از5 شده

Low BMA

ایجاد ناراحتی در بیمار باعث مقاومت در برابر درمان با دستگاه داخل دهانی می شود

مندیبول خیلی جلو آمده

اکثر پزشکان توصیه میکنند مندیبول تا 75 درصد مقداری که می توالنن جلو بیاورد جلو آورده شود که بیمار هم راحت است . رابطه مستقیم بین میزان جلوآمدن و کم شدن  AHIوجود دارد

طاق باز خوابیدن

 بیمارانی که بیشتر تمایل به طاق باز خوابیدن هستند نتایج بهتر در استفاده از دستگاه داخل دهانی نشان میدهند