درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما
Enter Title

   آسبب شناسی

}         عمومی

}         چاقی مرضی / بالا رفتن BMI

}         حفره بینی و حلق

}         انحراف تیغه ی بینی

}         التهاب مخروط بینی

}         پلیپ بینی

}         تومور بینی

}         سینوسها

}         ادنوئید بزرگ شده

}         حفره دهان - حلق

}         زبان بزرگ

}         لوزه ی بزرگ

}         Evulaبزرگ شده

}         زبان عقب- لارنژیو فارنکس

}         لوزه ی زبانی بزرگ شده

}         لارنژ غیر عادی و حجیم شده

اسکلتال

هیپوپلازی ماگزیلا

هیپوپلازی مندیبول

تشخیص

Ø        آیا بیمار در Apneaخواب دارد ؟

Ø        اگر Sleep apnea  تشخیص داده شد باید بین انسداد کامل و متوسط فرق گذاشته شود.

Ø        در Sleep apneaمتوسط تنفس بدون تلاشی برای تنفس قطع می شود.

Ø        پاتوفیزیولوژی مربوط به غیر عادی بودن مکانیزم کنترل مرکزی و گیرنده های شیمیایی نسبت به انسداد مجرای هوا می باشد.

Ø        ناپایداری کیفیت درمان استفاده شده در OSA که هدفش ایجاد فضای مجرای تنفسی می باشد.

Ø        وقفه ی تنفسی بیمار چقدر شدید است؟

Ø        آیا بیمار دارای علائم ثانویه ی ناشی از OSA می باشد ؟

Ø        بیمار در اثر OSA از چه چیز رنج می برد؟

Ø        سابقه ی پزشکی دقیق

Ø        سابقه ی بیماری های تنفسی

Ø        آیا مشکلات تنفسی در طول خواب وجود دارد؟

Ø        سابقه ی مشکلات قلبی عروقی و دیابت 

Ø        OSA می تواند باعث شدت شود.

Ø        خواب آلودگی در طول روز

Ø        دریافت اطلاعات از همسر بیمار

 

 

آزمایشات پزشکی

Ø        علائم چاقی مرضی

Ø        محیط گردن

          بیش از 17 اینچ ارتباط زیادی با OSA دارد

Ø        نیم رخ بافت نرم

Ø        آزمایش بینی

Ø        آزمایش دهان

کلاس MallamPati( سنجش نسبت اندازه زبان به حفره دهان )

Ø        ارزیابی بافتهای Oropharyngeal و پتانسیل  مسدود شدن مسیر هوا

Ø        عموما به عنوان یک نشانه برای لوله گذاری  استفاده می شود.

کلاس I - لوزه ها کاملا قابل مشاهده وزبان کوچک و soft palate

کلاس  II  - hard  & soft palate  و قسمت بالایی لوزه و زبان کوچک قابل مشاهده

کلاس  III   - hard  & soft palate  و بیس لوزه وزبان کوچک قابل ملاحظه

کلاس IV  - فقط hard palate  قابل مشاهده است

در کلاس III و IV  ؛ apnea  شدید وجود دارد

آنالیز مسیر هوا

تصویرنگاری مجرای هوای فوقانی یک تکنیک قوی برای تعیین اساس مکانیزم پاتوفیزیولوژی OSA است.

 

آندوسکپی فانرژ

برای مشخص شدن بد کار کردن آناتومیک در مسیر جریان هوائی فوقانی از مسیر بینی تاحنجره می توان از آندوسکوپی استفاده کرد.

آندوسکوپی Fiber Optic در طول خواب

آندوسکوپی هنگامی که بیمار خواب است انجام می شود.روش موثر برای یافتن موقعیت انسداداین روش ممکن است باعث اختلال خواب بیمار شود و اغلب از طرف بیمار رد میشود.


 

 

 

 

 


Muellers Maneuver ( مانور مولر )

Ø        تکنیک تشخیصی برای تعیین امکان کلاپس بافتها در اطراف جریان هوا.

Ø        از بیمار خواسته می شود در حالیکه fiberopticnasopharyngoscop قرار داده شده. با بینی و دهان را بسته نفس بکشد .

Ø        نتیجه ی فشار منفی می تواند باعث کلاپس دیواره هوای باریک شده شود.

Ø        این وضعیت نشان داده که با شدت OSA مرتبط است.

سفالومتری

Lateral Ceph نمای نیمرخ بیمار را از نظر Viscerocranium نشان می دهد.

Ø         ناهنجاریهایی که عموما در بیماران OSA یافت میشود

Ø         عقب بودن ماگزیلا و مندیبول ، طول کوتاه مندیبول ارتفاع بلند صورت قدامی، چرخش صورت در

          جهت عقربه های ساعت وبیس جمجمه ی کوتاه در بیماران OSA دیده می شود.

Ø        برای اندازه گیری تغییرات مسیر هوائی قبل و بعد از درمان مفید است

تصویر نگاری سه بعدی

Ø        ارزیابی سه بعدی مسیر هوای فوقانی

Ø        تعیین میزان دقیق مسیر هوا در تمام جهات

Ø