درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما
 

خواست ما؛

               سلامت ماندگار دهان و دندان،براي همگان...

پس مأموريت ما

  • نگاه پيشگيرانه جهت حفظ اعضاء و نسوج سالم، 
  • اقدام بهنگام جهت تشخيص صحيح، 
  • درمان مطلوب و پيگيري نتايج آن،
  • بكارگيري دانش به‌روز دندانپزشكي به منظور بازتواني و نوتواني ساختار از دست‌رفته،
  • ملاحظات آموزشي و تربيتي، جهت تبديل آگاهي‌هاي بهداشتي به عادت‌هاي بهداشتي،

           و در نهايت،

  ايجاد "رفتارهاي ماندگار سلامت" درافراد است.