درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما

بخش كودكان  

 رشته دندانپزشكي كودكان شاخه اي از علم دندانپزشكي است وحيطه ي اصلي فعاليت اين بخش شامل پيشگيري ،تشخيص و درمان بيماريهاي دهان و دندان كودكان و نوجوانان با نيازهاي خاص است. بخش كودكان و نوجوانان داراي پزشكان متخصص و دستياران مجرب و آموزش ديده ،ايجادفضاي مناسب جهت گروه سني اطفال و نوجوانان (استفاده از تكنيك هاي درمان بدون درد ،استريليزاسيون پيشرفته ،محيطي بسيار آرامش بخش و دلنشين براي كودك ،برخورد بسيار دوستانه و ايجاد روابطي صميمي با كودك ،وجود فضايي براي بازي و سرگرمي و جايزه براي جذب كودك والقاي حس آرامش به كودك )امكان انجام موفق كليه درمان هاي دندانپزشكي اطفال و نوجوانان را دارد.  بخش كودكان كلينيك مهر در طبقه ي سوم مجموعه ،واحد5 واقع شده و ساعات كاري بخش روز هاي فرد بجز پنجشنبه هااز ساعت 8الي19.30 و پنجشنبه ها از8الي13و روزهاي زوج از ساعت13الي19.30آماده ارايه خدمات ميباشد.

شماره تماس مجموعه:88661300 وداخلي153و154 مي باشد.                                                                         

  خدمات :

      - انجام كليه درمان هاي تخصصي دندانپزشكي كودكان در محيطي آرام و كودكانه.

      - فيشورسيلانت و فلورايد تراپي (پيشگيري از پوسيدگي) 

      - فضا نگهدارنده و ارتودنسي پيشگيري                                                                                               

      -درمان هاي ترميمي و عصب كشي كودكان   

      - درمان كودكان غير همكار ومعلولين ذهني تحت بيهوشي يا خواب آلودگي كودكان

      - مشاوره مادران باردار و بهداشت دهان و نوزادان