درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما

بخش تشخيص                                                                                               

 بخش تشخيص كلينيك مهر واقع در طبقه  1- مجموعه همه روزه  از ساعت 8.30الي 19.30عصر با حضور دندانپزشكان  متخصص جهت تشخيص ابتدايي بيماري هاي دهان و دندان و طرح درمان آماده ي ارايه خدمات مي باشد. همچنين اين بخش مجهز به واحد آموزش بهداشت جهت آموزش رعايت اصول بهداشت دهان و دندان بصورت رايگان مي باشد .

شماره تماس بخش تشخيص ،پذيرش مركزي :88661300 و داخلي 101 مي باشد.      

عکس های بخش