درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما

بخش دندانپزشکی تحت بیهوشی و آرام بخشی

گروه"بيهوشي و آرام بخشي مهر"با كسب مجوز از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وبا بهره گيري از دانش و تجربه جمعي از بهترين متخصصين حوزه هاي بيهوشي و آرام بخشي از يك سو و متخصصين رشته هاي مختلف دندانپزشكي به ويژه جراحي دهان و فك و صورت ،دندانپزشكي تخصصي كودكان ،ايمپلنتولوژي،جراحي لثه،معالجه ريشه دندان،دندانپزشكي تخصصي ترميمي و زيبايي و پروتزهاي دنداني كوشيده است كه به اين درخواست فراگير و روز افزون بيماران پاسخي فراخور دهد.  اين مجموعه با استفاده از كاملترين و به روزترين تجهيزات و وسايل بيهوشي و دندانپزشكي وتحت قالب چهار بلوك بيهوشي و آرام بخشي همراه با دو بخش ريكاوري، فضاي بسيار مجهز، دلپذيرو تخصصي را در اختيار پزشكان و مراجعين محترم قرار مي دهد.بخش دندانپزشكي تحت بيهوشي و آرام بخشي كلينيك واقع در طبقه اول مجموعه آماده ارايه خدمات ميباشد.

 شماره تماس مجموعه 88661600 و داخلي131 مي باشد.