درباره ما     خدمات     سوالات رايج     تماس با ما

بخش CSR

بخش استريليزاسيون مركزي واقع در طبقه چهارم اين مركز مي باشد كه در آن كليه وسايل مورد نياز بخش ها ضدعفوني و استريل مي گردد.اين بخش شامل :اتاق شستشو،دستگاه التراسونيك،دستگاه روغن كاري،دستگاه پك و چهاردستگاه اتوكلاو و ساير تجهيزات مورد نياز مي باشد

 

شماره تماس بخش:88661300 و داخلي304 مي باشد.